Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2016

26. 9. 2016

Dne 20. 9. 2016 zahájil policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje SKPV, v trestní věci nezákonných manipulací insolvenčních řízení na pokyn dozorového státního zástupce a se souhlasem prezidenta republiky trestní stíhání jedné osoby pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jehož naplnění spočívalo ve výkonu funkce soudce v rozporu s jeho povinnostmi a v rozporu s povinnostmi uloženými insolvenčním zákonem, jímž tato osoba způsobila některým účastníkům insolvečního řízení vážnou újmu a akcionáři dlužníka prospěch.
 

JUDr. Adam Borgula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.