Tisková zpráva ze dne 24. 11. 2014

24. 11. 2014

Dne 29. 10. 2014 zahájil policejní orgán Policie České republiky, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Hradec Králové, trestní stíhání 8 osob pro spáchání zločinů sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) tr. zákoníku, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 tr. zákoníku spáchaného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 4 písm. a), písm. c) tr. zákoníku spáchaného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. a), písm. c) tr. zákoníku  ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a dotačního podvodu podle § 212 odst. 1, odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. a) tr. zákoníku ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Právní kvalifikace použitá policejním orgánem v usnesení o zahájení trestního stíhání není u všech obviněných osob identická.

Obvinění podle policejního orgánu měli jednat jako organizovaná skupina, která svým jednáním úmyslně porušovala podmínky zadávacích řízení souvisejících s realizací projektu „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ financovaného z Integrovaného operačního programu EU a státního rozpočtu.

JUDr. Adam Borgula

státní zástupce

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.