Tisková zpráva ze dne 22. 3. 2016

22. 3. 2016

Dne 22. 3. 2016 zahájil policejní orgán Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, trestní stíhání 6 fyzických osob a 3 právnických osob pro zločin pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle § 257 odst. 1 písm. d), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. b), písm. c) tr. zákoníku a zvlášť závažný zločin poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 1, odst. 5 tr. zákoníku ve stádiu pokusu dle  § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Právní kvalifikace použitá policejním orgánem v usneseních o zahájení trestního stíhání není u všech obviněných osob identická. Obvinění se uvedených trestných činů měli dopustit v průběhu roku 2015 spácháním celkem dvou skutků, které souvisí se  zadávacím řízení ohledně veřejných zakázek zadavatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Mgr. Ondřej Trčka
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.