Tisková zpráva ze dne 17. 10. 2013

17. 10. 2013

Dnešního dne bylo policejním orgánem Policie České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu ve věci poškozeného Dopravního podniku hl. m. Prahy akciová společnost pěti obviněným osobám, přičemž jeden obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestných činů pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona, tři obvinění jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestných činů pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona ve formě účastenství (pomoci) dle § 10 odst. 1 písm. c) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona ve formě účastenství (pomoci) dle § 10 odst. 1 písm. c) trestního zákona a dva z obviněných jsou důvodně podezřelí ze spáchání přečinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1 trestního zákoníku.

Věcně skutky, pro něž bylo policejním orgánem zahájeno trestní stíhání obviněných, souvisí s výběrem dodavatele služeb spočívajících v tisku a dodávkách jízdních dokladů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost a s realizací projektu tzv. elektronické jízdenky.

JUDr. Adam Borgula

státní zástupce

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím