Tisková zpráva ze dne 17. 10. 2013

17. 10. 2013

Dnešního dne bylo policejním orgánem Policie České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu ve věci poškozeného Dopravního podniku hl. m. Prahy akciová společnost pěti obviněným osobám, přičemž jeden obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestných činů pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona, tři obvinění jsou důvodně podezřelí ze spáchání trestných činů pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona ve formě účastenství (pomoci) dle § 10 odst. 1 písm. c) trestního zákona a porušování povinnosti při správě cizího majetku dle § 255 odst. 1, odst. 3 trestního zákona ve formě účastenství (pomoci) dle § 10 odst. 1 písm. c) trestního zákona a dva z obviněných jsou důvodně podezřelí ze spáchání přečinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 odst. 1 trestního zákoníku.

Věcně skutky, pro něž bylo policejním orgánem zahájeno trestní stíhání obviněných, souvisí s výběrem dodavatele služeb spočívajících v tisku a dodávkách jízdních dokladů pro Dopravní podnik hl. m. Prahy akciová společnost a s realizací projektu tzv. elektronické jízdenky.

JUDr. Adam Borgula

státní zástupce

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.