Tisková zpráva ze dne 17. 1. 2016

17. 1. 2016

Dne 15.1.2016 zahájil policejní orgán Policie České republiky, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, trestní stíhání 14 osob pro zločin zvýhodnění věřitele podle § 223 odst. 1, 3 písm. c) tr. zákoníku a přečin zvýhodnění věřitele dle § 223 odst. 1 tr. zákoníku, přečin způsobení úpadku podle § 224 odst. 2, 4 tr. zákoníku, zločin poškození věřitele podle § 222 odst. 2 písm. b), odst. 4 písm. a) tr. zákoníku, zločin zasahování do nezávislosti soudu podle § 335 odst. 1, 3 písm. a) tr. zákoníku, zločin podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, zločiny legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 alinea 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b) tr. zákoníku a podle § 216 odst. 1 alinea 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b), c) tr. zákoníku, přečin pletichy v insolvenčním řízení podle § 226 odst. 2 tr. zákoníku, zločin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 alinea prvá, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečin přijetí úplatku dle § 331 odst. 1 alinea prvá tr. zákoníku, zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea prvá, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a přečin podplacení dle § 332 odst. 1 alinea prvá tr. zákoníku a pro zločin účast na organizované zločinecké skupině dle § 361 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku.

Právní kvalifikace použitá policejním orgánem v usnesení o zahájení trestního stíhání není u všech obviněných osob identická. Někteří obvinění se skutku, pro nějž jsou stíháni, dopustili jako pachatelé, resp. spolupachatelé a někteří jako účastníci.  U 4 osob podal státní zástupce soudu návrh na jejich vzetí do vazby.
 
Obvinění podle policejního orgánu měli:

– nezákonně manipulovat insolvenční řízení, přičemž tato manipulace měla spočívat zejména v dispozicích s majetkem dlužníka, v jejichž důsledku došlo ke zvýhodňování a poškozování konkrétních věřitelů,
– nezákonně ovlivňovat samosoudce insolvenčního soudu, aby tento porušil své zákonné povinnosti,
– účelově zinscenovat úpadek a následné insolvenční řízení za účelem vylákání finančních prostředků,


JUDr. Adam Borgula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.