Tisková zpráva ze dne 16. 10. 2018

16. 10. 2018

Dne 18.9.2018 zadržel policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, Odbor zločineckých struktur, osm fyzických osob původem z Ruské federace a Vietnamské socialistické republiky. Ještě téhož dne byly všechny osoby obviněny ze spáchání zločinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 1, odst. 3 písm. a), písm. b), odst. 4 písm. c), odst. 5 písm. b) trestního zákoníku a zločinu účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1 alinea druhá trestního zákoníku. Čtyři z těchto osob byly dále obviněny ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku. Uvedených zločinů se obvinění měli dopustit tím, že neoprávněně zasahovali do činnosti registrační systémů určených k podávání žádostí o povolení k pobytu na území České republiky, čímž měli narušit činnost Ministerstva zahraničních věcí ČR. Trestnou činností získali obvinění prospěch v řádech stovek milionů Kč.

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala k Obvodnímu soudu pro Prahu7 návrh na vzetí všech obviněných do vazby z důvodů dle § 67 písm. a), b), c) trestního řádu. Soud tento návrh v plném rozsahu akceptoval.


Mgr. Petra Ullrichová
státní zástupkyně
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.