Tisková zpráva ze dne 15.11.2013

15. 11. 2013

Dne 12. 11. 2013 bylo policejním orgánem Policie České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, vydáno usnesení podle § 160 odst. 1 trestního řádu, kterým bylo zahájeno trestní stíhání bývalého úředníka Ministerstva práce a sociálních věcí pro zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4 písm. a, b) trestního zákoníku (závažné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek), pro zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku, všechny ukončené ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, a soudního znalce pro zločin křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku podle § 346 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, pro zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea 2, odst. 4 písm. a, b) trestního zákoníku, pro zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku a pro zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku, všechny ukončené ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a s výjimkou prvního uvedeného spáchané ve formě účastenství podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (tedy ve formě pomoci). Protiprávní jednání, které je jim usnesením policejního orgánu kladeno za vinu, souvisí s veřejnou zakázkou vyhlášenou Ministerstvem práce a sociálních věcí v roce 2012, jejímž cílem byla úspora ve výdajích na sociální dávky zlepšením adresnosti a účelovosti jejich vyplácení. V případě, že by nedošlo ke zrušení zadávacího řízení rozhodnutím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže před podpisem smlouvy, mohla podle policejního orgánu České republice vzniknout škoda ve výši 1 mld. Kč.

Mgr. Zdeněk Matula

Vrchní státní zastupitelství v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím