Tisková zpráva ze dne 14.2.2014

14. 2. 2014

V souvislosti s trestní věcí poškozené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, ve které včerejšího dne zahájil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ve spolupráci s Útvarem pro odhalovaní organizovaného zločinu trestní stíhání pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, a v níž byly zadrženy 4 osoby, rozhodl na návrh státního zástupce příslušný soudce dle § 77a odst. 1 trestního řádu o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí u všech 4 obviněných osob. Současně obvinění vydali své cestovní doklady.

Oba policejní útvary prováděly v průběhu včerejšího dne a noci intenzivně úkony trestního řízení spočívající, jak ve výslechu obviněných, tak především svědků tak, aby předešly jejich možnému budoucímu ovlivňování.

Státní zástupce po zvážení všech okolností, při respektování práv osob na řízení zúčastněných, přistoupil k alternativnímu opatření, jak mu ukládá trestní řád, kdy vazba je tím nejzazším a nejzávažnějším zásahem, a tuto nahradil rozhodnutím soudu o zákazu vycestování obviněných do zahraničí. Pokud by kdokoli z obviněných tento zákaz porušil, jsou bez dalšího splněny podmínky pro vzetí do vazby.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím