Tisková zpráva ze dne 14.2.2014

14. 2. 2014

V souvislosti s trestní věcí poškozené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, ve které včerejšího dne zahájil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ve spolupráci s Útvarem pro odhalovaní organizovaného zločinu trestní stíhání pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti, a v níž byly zadrženy 4 osoby, rozhodl na návrh státního zástupce příslušný soudce dle § 77a odst. 1 trestního řádu o omezení spočívajícím v zákazu vycestování do zahraničí u všech 4 obviněných osob. Současně obvinění vydali své cestovní doklady.

Oba policejní útvary prováděly v průběhu včerejšího dne a noci intenzivně úkony trestního řízení spočívající, jak ve výslechu obviněných, tak především svědků tak, aby předešly jejich možnému budoucímu ovlivňování.

Státní zástupce po zvážení všech okolností, při respektování práv osob na řízení zúčastněných, přistoupil k alternativnímu opatření, jak mu ukládá trestní řád, kdy vazba je tím nejzazším a nejzávažnějším zásahem, a tuto nahradil rozhodnutím soudu o zákazu vycestování obviněných do zahraničí. Pokud by kdokoli z obviněných tento zákaz porušil, jsou bez dalšího splněny podmínky pro vzetí do vazby.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.