Tisková zpráva ze dne 13.2.2014

13. 2. 2014

Dnešního dne zahájil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality ve spolupráci s Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu trestní stíhání 4 osob, a to pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 4 písm. a), b), c) tr. zákoníku. Všechny 4 osoby jsou v pozici osob zadržených, kdy státní zástupce v následujících 48 hodinách rozhodne o jejich dalším procesním postavení. Trestný čin, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, souvisí s trestní věcí poškozené společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy. Vrchní státní zástupkyně v Praze vysoce oceňuje spolupráci obou útvarů při obstarávání a vyhodnocování důkazů v této trestní věci.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.