Tisková zpráva ze dne 12. 8. 2015

12. 8. 2015

Dne 27. 7. 2015 zahájil policejní orgán Policie ČR, Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, Odbor závažné hospodářské trestné činnosti, trestní stíhání 11 fyzických a 3 právnických osob jako obviněných ze spáchání trestných činů podvodu, zpronevěry, křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku a zneužívání pravomoci veřejného činitele v různých fázích dokonání, resp. z různých forem účastenství na těchto trestných činech. Obvinění se uvedených trestných činů měli dopustit v době od roku 2006 do roku 2013 spácháním celkem šesti skutků, které souvisí s hospodařením několika státních podniků, jejichž zakladatelem bylo Ministerstvo průmyslu a obchodu, a s nakládáním s majetkem státu, který byl těmto státním podnikům svěřen. Dozor nad zachováváním zákonnosti v přípravném řízení v této věci vykonává zdejší státní zastupitelství, trestní řízení bylo zahájeno na počátku roku 2014 na základě trestního oznámení Finančně-analytického útvaru Ministerstva financí.   

JUDr. Jiří Pražák

státní zástupce

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.