Tisková zpráva ze dne 11. 4. 2016

11. 4. 2016

Policejní orgán Policie ČR, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV, rozhodl dne 6. 4. 2016 o zahájení trestního stíhání dvou fyzických osob jako obviněných ze spáchání zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. a, b) tr. zákoníku, dílem dokonaného, dílem nedokonaného ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1  tr. zákoníku a jedné fyzické osoby jako obviněné ze spáchání přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1, odst. 3 písm. a, b) tr. zákoníku, a to v souvislosti s rozhodnutími bývalého Pozemkového úřadu Prahu ve věci restitučních nároků ohledně tzv. Bečvářova statku, vydanými v období od roku 2009 do roku 2012.


JUDr. Jiří Pražák
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.