Tisková zpráva ze dne 10.4. 2014 ve věci Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD)

10. 4. 2014

Dnešního dne zahájil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality v trestní věci poskytovaných úvěrů Metropolitním spořitelním družstvem trestní stíhání celkem 17 osob, a to pro zločiny zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), b), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku (3 osoby), zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve formě účastenství (organizátorství) podle § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (1 osoba), trestný čin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve formě účastenství (pomoc) podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (9 osob) a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm.a), odst. 3 písm. a), b), odst. 4 písm. a), b), c) trestního zákoníku (13 osob), a to v části řízení týkající se 8 dílčích útoků, jimiž byla způsobena škoda v celkové výši 1.258.055.000 Kč.

Ohledně dalších dílčích útoků je nadále vedeno trestní řízení v procesním stadiu prověřování.

V trestním řízení jsou zajištěny peněžní prostředky na účtech celkem 9 právnických osob, přes jejichž účty docházelo k vyvádění finančních prostředků z MSD a zastírání jejich původu, a to jako výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu, v celkové výši 274.762.423 Kč a 6.326.283 EUR. Finanční prostředky samotného MSD zajištěné jako určené ke spáchání trestného činu byly uvolněny dne 27.1. 2014 po právní moci usnesení o prohlášení konkurzu na tuto záložnu.

JUDr. Daniela Smetanová

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím