Tisková zpráva ze dne 10.4. 2014 ve věci Metropolitního spořitelního družstva (dále jen MSD)

10. 4. 2014

Dnešního dne zahájil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality v trestní věci poskytovaných úvěrů Metropolitním spořitelním družstvem trestní stíhání celkem 17 osob, a to pro zločiny zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), b), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku (3 osoby), zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve formě účastenství (organizátorství) podle § 24 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku (1 osoba), trestný čin zpronevěry podle § 206 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 písm. a) trestního zákoníku ve formě účastenství (pomoc) podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (9 osob) a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm.a), odst. 3 písm. a), b), odst. 4 písm. a), b), c) trestního zákoníku (13 osob), a to v části řízení týkající se 8 dílčích útoků, jimiž byla způsobena škoda v celkové výši 1.258.055.000 Kč.

Ohledně dalších dílčích útoků je nadále vedeno trestní řízení v procesním stadiu prověřování.

V trestním řízení jsou zajištěny peněžní prostředky na účtech celkem 9 právnických osob, přes jejichž účty docházelo k vyvádění finančních prostředků z MSD a zastírání jejich původu, a to jako výnosu z trestné činnosti podle § 79a odst. 1 trestního řádu, v celkové výši 274.762.423 Kč a 6.326.283 EUR. Finanční prostředky samotného MSD zajištěné jako určené ke spáchání trestného činu byly uvolněny dne 27.1. 2014 po právní moci usnesení o prohlášení konkurzu na tuto záložnu.

JUDr. Daniela Smetanová

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.