Tisková zpráva ze dne 1. 4. 2015

1. 4. 2015

Dnešního dne rozhodl policejní orgán Policie ČR, Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, o zahájení trestního stíhání 1 osoby pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, 3 písm. a) trestního zákoníku, přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, dvojnásobný zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, zločin sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a trestný čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, 2 písm. a, b), odst. 3 trestního zákona účinného do 31. 12. 2009, 2 osob pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a účastenství ve formě pomoci k přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 220 odst. 1, 2 písm. b) trestního zákoníku, 1 osoby pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a účastenství ve formě pomoci k trestnému činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona účinného do 31. 12. 2009 k § 128a odst. 1, 2 písm. a, b) tr. zákona účinného do 31. 12. 2009, 1 osoby pro dvojnásobné účastenství ve formě pomoci ke zločinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a účastenství ve formě pomoci ke zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku k § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku a 1 osoby pro účastenství ve formě pomoci k trestnému činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 10 odst. 1 písm. c) tr. zákona účinného do 31. 12. 2009 k § 128a odst. 1, 2 písm. a, b) tr. zákona účinného do 31. 12. 2009.

Obvinění se týká veřejných zakázek Nemocnice Na Homolce – na účetní a medicínsko-právní služby, na právní služby a na poradenské služby. Tímto jednáním vznikla podle policejního orgánu Nemocnici Na Homolce škoda v celkové výši přes 50.000.000,- Kč a mezi obviněnými došlo v souvislosti se zadáním uvedených zakázek k předání úplatků v celkové výši převyšující 10.000.000,- Kč.

Mgr. Zdeněk Matula

státní zástupce

Vrchního státní zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.