Tisková zpráva z 7.11.2013

7. 11. 2013

Dne 7.11.2013 bylo policejním orgánem Policie České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Hradec Králové, vydáno a doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu ve věci tr. oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se projektu Elektronických zdravotních knížek používaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Obviněny byly dvě osoby, když jeden obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestného čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona, účinného do 31.12.2009, a další obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona ve formě účastenství (návodu) dle § 10 odst. 1 písm. b) trestního zákona účinného do 31.12.2009. Oba obvinění jsou ohroženi sazbou trestu odnětí svobody na 2 až 8 let. Protiprávní jednání, které jim je kladeno rozhodnutím policejního orgánu za vinu má souvislost s řízením o uzavření jedné ze smluv mezi VZP ČR a firmou IZIP a.s. v roce 2008. Trestní stíhání není vedeno vazebně.

Mgr. Pavel Prygl

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.