Tisková zpráva z 7.11.2013

7. 11. 2013

Dne 7.11.2013 bylo policejním orgánem Policie České republiky, Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování, expozitura Hradec Králové, vydáno a doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu ve věci tr. oznámení Ministerstva zdravotnictví ČR týkající se projektu Elektronických zdravotních knížek používaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Obviněny byly dvě osoby, když jeden obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestného čin pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona, účinného do 31.12.2009, a další obviněný je důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), písm. b) trestního zákona ve formě účastenství (návodu) dle § 10 odst. 1 písm. b) trestního zákona účinného do 31.12.2009. Oba obvinění jsou ohroženi sazbou trestu odnětí svobody na 2 až 8 let. Protiprávní jednání, které jim je kladeno rozhodnutím policejního orgánu za vinu má souvislost s řízením o uzavření jedné ze smluv mezi VZP ČR a firmou IZIP a.s. v roce 2008. Trestní stíhání není vedeno vazebně.

Mgr. Pavel Prygl

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím