Tisková zpráva ze dne 8. 2. 2022

8. 2. 2022

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že dne 2. 2. 2022 podalo u Městského soudu v Praze obžalobu ve věci prodejů tankových motorů provedených Ministerstvem obrany ČR v letech 2010 a 2013.

Obžaloba tam byla podána na 3 fyzické osoby. Za vinu jsou jim kladeny zločiny porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 3 tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, dílem spáchané ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Státní zástupce současně rozhodl v téže věci o zastavení trestního stíhání 2 fyzických osob, přičemž u jedné z nich bylo zastaveno trestní stíhání pro jeden skutek, u další osoby pak pro dva skutky. Vždy z důvodu uvedeného podle § 172 odst. 1 písm. c) tr. řádu, tedy, že nebylo prokázáno, že skutek spáchal obviněný.

Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.