Tisková zpráva ze dne 7. 12. 2015

7. 12. 2015

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze podal dne 4. 12. 2015 k Městskému soudu v Praze obžalobu na 2 obviněné ve věci týkající se výběru dodavatele služeb souvisejících s přechodem MPSV na nový koncept ICT řešení a služeb spojených s provozem nových agendových systémů na výplatu dávek v oblasti politiky zaměstnanosti, hmotné nouze a sociálních služeb od 1. 1. 2012. Obvinění jednající za Ministerstvo vnitra, resp. MPSV, opatřili prospěch společnosti Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ve výši 217 080 068,73 Kč a České republice – MPSV způsobili škodu ve výši nejméně 282 138 665 Kč.


Obžaloba byla podána pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a, b) trestního zákoníku, zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a, b) trestního zákoníku a zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku.


Státní zástupce současně rozhodl o zastavení trestního stíhání zbývajících 2 obviněných podle § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu, neboť jejich jednání na základě výsledků vyšetřování neshledal trestným.


Mgr. Zdeněk Matula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.