Tisková zpráva ze dne 5. 1. 2021

5. 1. 2021

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že dne 4. 1. 2021 podalo u Městského soudu v Praze obžalobu v trestní věci příslušníka Policie ČR a další fyzické osoby, a to pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, a ohrožování utajované informace podle § 317 odst. 1 tr. zákoníku, a dále pro trestný čin zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku, kterých se dopustili tím, že v souvislosti s trestním řízením vedeným Policií ČR, SKPV, Obvodní ředitelství pro Prahu II, kdy obvinění požadovali po osobách, jichž se řízení týkalo, za informace z takového řízení finanční prostředky.

Za takové trestné činy hrozí obviněným uložení trestu odnětí svobody na pět až dvanáct let.

Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.