Tisková zpráva ze dne 31.10.2017

31. 10. 2017

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že dne 31.10.2017 podalo u Městského soudu v Praze obžalobu ve věci jedné fyzické osoby, která se dopustila fiskální trestné činnosti na úseku zkrácení daně z příjmu fyzických osoby za roky 2004 a 2005.

Obžaloba tak byla podána pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku s tím, že ke škodě České republiky, zastoupené Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 6, byla zkrácena daň z příjmu fyzické osoby celkem o 11.369.248,- Kč.

Za takový trestný čin hrozí obviněnému uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let. 

Mgr. Pavel Prygl

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.