Tisková zpráva ze dne 30. 1. 2017

30. 1. 2017

Dnešního dne byla k Městskému soudu v Praze podána obžaloba na 6 obviněných ve věci poškozené Nemocnice Na Homolce.

Obžaloba byla podána:

1) na 3 obviněné v souvislosti s veřejnými zakázkami z let 2008 – 2011 na poradenské a konzultační služby jednak pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku (1 obviněný), jednak pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku jako účastník ve formě pomoci podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (2 obvinění),

2) na 3 obviněné v souvislosti s veřejnou zakázkou zadanou v roce 2008 na poskytování účetních a medicínsko-právních služeb jednak pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku a zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a, b, c) trestního zákoníku (1 obviněný), jednak pro zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, 2 písm. a, b, c) trestního zákoníku (1 obviněný) a jednak pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, 2 písm. a, b, c) trestního zákoníku, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (1 obviněný),

3) na 2 obviněné v souvislosti s veřejnými zakázkami z let 2009 – 2011 na právní služby jednak pro zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 trestního zákoníku (1 obviněný) a jednak pro zločin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea druhá, odst. 4 písm. b) trestního zákoníku, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku, zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku (1 obviněný).

Jednáním uvedeným pod bodem 1 měli obvinění způsobit nemocnici škodu ve výši 4 384 813 Kč a jednáním pod bodem 2 pak škodu ve výši nejméně 49 500 000 Kč. Jeden z obviněných tímto jednáním získal neoprávněný prospěch v celkové výši nejméně 11 930 000 Kč.

Mgr. Zdeněk Matula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.