Tisková zpráva ze dne 3. 11. 2015

3. 11. 2015

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dnešního dne podal ke Krajskému soudu v Hradci Králové obžalobu na 8 fyzických osob a 3 právnické osoby pro zločiny poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 1, 4 písm. a), odst. 5 trestního zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku a dotačního podvodu dle § 212 odst. 2, 5 písm. a), odst. 6 písm. a) trestního zákoníku ve stádiu pokusu dle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, jichž se měli obvinění dopustit v souvislosti s realizací projektu „Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb Hotelu Bohemia Chrudim“ financovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013, v rámci něhož obvinění uváděli nepravdivé údaje a předkládali v souvislosti s žádostí o proplacení nákladů projektu nepravdivé dokumenty. Tímto jednáním byla obviněnými následně také neoprávněně předložena Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod žádost o platbu ve výši 25.196.869,11 Kč s DPH, přičemž k jejímu vyplacení nedošlo.


JUDr. Adam Borgula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.