Tisková zpráva ze dne 3. 10. 2018

3. 10. 2018

Dne 25. 9. 2018 podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze obžalobu na 4 obviněné fyzické osoby:

– jednak pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, odst. 4 písm. a) trestního zákoníku, zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku, zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a zločin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku,

– jednak trestný čin přijímání úplatku podle § 160 odst. 1, 2, 4 písm. a) zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), platného do 31. 12. 2009, trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 3 zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), platného do 31. 12. 2009, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 140/1961 Sb. (trestní zákon), platného do 31. 12. 2009,

– jednak pro zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea první, odst. 2, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku,

– jednak pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea první, odstavec 2 písm. a) trestního zákoníku a přečin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, odst. 2 písm. b) trestního zákoníku, spáchaný formou účastenství jako pomocník podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku.

Předmětem obžaloby jsou 3 skutky, kterých se obvinění dopustili ke škodě Nemocnice Na Homolce v období od roku 2006 do roku 2011 v souvislosti s veřejnými zakázkami na dodávku zařízení pro pracoviště navigované neurochirurgie, dodávku hybridního zobrazovacího zařízení PET/CT, poskytování poradenských služeb a poskytování správy a vývoje aplikací.

Obžaloba klade obviněným za vinu, že v souvislosti se zadáním těchto veřejných zakázek došlo mezi nimi k předání úplatků v celkové výši nejméně 15 000 000 Kč.


Mgr. Zdeněk Matula
státní zástupce 
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.