Tisková zpráva ze dne 28. 7. 2017

28. 7. 2017

Dne 26.7.2017 byla státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podána u Městského soudu v Praze obžaloba na celkem 4 fyzické osoby a to pro trestnou spáchanou v souvislosti s vyváděním nepotřebného majetku Ministerstva obrany ČR ve prospěch VOP CZ, s.p. a odsud následně ve prospěch soukromoprávních subjektů, a to za ceny nevýhodné jednak pro Ministerstvo obrany a jednak pro VOP CZ, s.p. Obžaloba tak byla podána na 2 úředníky  Ministerstva obrany ČR  pro  trestné  činy zneužití  pravomoci  úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku  a  porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchané ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, a to jednak jako dokonané tr. činy a jednak spáchané ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, dále na jednu osobu – příslušníka Armády ČR pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku tr. zákoníku, spáchané  jednak  jako  dokonaný tr. čin a jednak spáchaný ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, a dále na jednu osobu z civilního sektoru pro dokonané trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 3 tr. zákoníku a zneužití pravomoci úřední osoby podle  §  329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku,  spáchané  formou návodu  podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, a pro tytéž trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 3  tr. zákoníku a zneužití  pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, spáchané formou návodu podle § 24 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku ve stádiu  pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a dále pro trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1, 3 tr. zákoníku, spáchané jednak jako dokonaný tr. čin a jednak ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.


Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.