Tisková zpráva ze dne 26. 9. 2019

26. 9. 2019

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že dne 18.9.2019 byla u Obvodního soud pro Prahu 8 podána obžaloba na 1 fyzickou osobu, a to pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b), odst. 4 písm. a), b), c) trestního zákoníku spáchaného ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku, a to ve znění účinném do 31.5.2015. Citovaného trestného činu se tato osoba dopustila tím, že zastírala původ finančních prostředků, které pocházely z nezákonně poskytnutých úvěrů ze strany Metropolitního spořitelního družstva.


Mgr. Jan Krestýn
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.