Tisková zpráva ze dne 24. 6. 2015

24. 6. 2015

V trestní věci označované jako „ProMoPro“ konané u Městského soudu v Praze na základě obžaloby státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze byl dne 24. 6. 2015 vydán uvedeným soudem následující rozsudek:

–          2 obžalovaní byli uznáni vinnými ze spáchání zločinů podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku a legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku, za což jim byl uložen nepodmíněný úhrnný trest v délce 9 roků  

–          5 obžalovaných bylo uznáno vinnými ze spáchání zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a), b), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku, za což jim byly uloženy v případě 4 obžalovaných nepodmíněné tresty od 5 do 6 roků a v případě 1 obžalovaného podmíněný trest v délce 3 roků se zkušební dobou 5 roků 

–          Současně pak byly uloženy tresty zákazu činností souvisejících s projednávanou trestnou činností a to v případě 2 obžalovaných na samé horní hranici 10 roků a v případě 4 obžalovaných na 7 roků.

–          Škoda způsobená projednávanou trestnou činností byla soudem vyčíslena částkou přesahující 327 mil. Kč, přičemž ve vztahu k částce přes 135 mil. Kč pocházející z trestné činnosti zajištěné na rakouských účtech bylo současně soudem rozhodnuto o vrácení těchto prostředků poškozené České republice, organizační složce Úřadu vlády a do zbylé části byli tito obžalovaní zavázáni společně a nerozdílně k náhradě škody podle podílu na projednávané trestné činnosti (tj. jednotlivě v rozmezí od několika do mnoha desítek milionů Kč).

–          Zbylí 3 obžalovaní, bývalí zaměstnanci Úřadu vlády ČR, byli obžaloby podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěni.

Pro úplnost nutno dodat, že ze společného řízení byly na samém konci dokazování soudem vyloučeny k samotnému projednání věci 2 obžalovaných.

Městský soud v Praze tak u většiny obžalovaných uznal vinu dle podané obžaloby, přičemž i uložené tresty v zásadě zcela odpovídají závěrečnému návrhu státního zástupce. Po doručení písemného vyhotovení rozsudku bude zváženo podání opravných prostředků, zejména ve vztahu ke zprošťující části rozsudku ohledně tří obžalovaných.

JUDr. Tomáš Černý

státní zástupce

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.