Tisková zpráva ze dne 24. 5. 2018

24. 5. 2018

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze dnešního dne podal ve věci týkající se uzavření dohod mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. o vytvoření a správě Záručního fondu E 2007 v rámci Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 k Městskému soudu v Praze obžalobu na 3 osoby pro zločiny porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1, 3 tr. zákoníku a poškození finančních zájmů Evropské unie dle § 260 odst. 2,  5 tr. zákoníku. Obvinění se žalovaného jednání dopustili z pozic úředníků Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a tímto jednáním způsobili České republice, zastoupené Ministerstvem průmyslu a obchodu, škodu ve výši 2.152.978.397 Kč, a dále škodu ve výši 570.205.114 Kč, a současně způsobili škodu Evropské unii neoprávněným použitím finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 1.830.320.073 Kč.

 
Mgr. Ondřej Trčka
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.