Tisková zpráva ze dne 22. 9. 2015

22. 9. 2015

Dnešního dne byl po ukončení zkráceného přípravného řízení podán u Obvodního soudu pro Prahu 1 návrh na potrestání 1 podezřelé fyzické osoby pro přečin nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 trestního zákoníku a 1 podezřelé fyzické osoby a 1 podezřelé právnické osoby pro přečin nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku.

Těchto přečinů se uvedené fyzické osoby dopustily v souvislosti s tvrzenou pohledávkou podezřelé právnické osoby za Českou poštou, s.p. ve výši cca 24 mil. Kč. Jedna z podezřelých fyzických osob požadovala poskytnutí úplatku 3 mil. Kč za to, že bude svým vlivem a prostřednictvím dalších osob působit na úřední osoby mající vliv na činnost České pošty, s.p., aby Česká pošta, s.p. tuto pohledávku mimosoudně uhradila. Druhá z podezřelých fyzických osob, jednající za podezřelou právnickou osobu, poskytnutí požadovaného úplatku přislíbila.

Zdeněk Matula

státní zástupce

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.