Tisková zpráva ze dne 20.12.2013

20. 12. 2013

Dne 19. 12. 2013 byla podána k Městskému soudu v Praze obžaloba na 12 obviněných osob pro následující trestné činy/zločiny:

– pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 128a odst. 1, odst. 2 písm. a), b) trestního zákona

– zneužívání pravomoci veřejného činitele podle § 158 odst. 1 písm. a), c), odst. 2 písm. a), c) trestního zákona

– porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 255 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákona

– podvod podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) trestního zákoníku

– legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b), odst. 4 písm. b), c) trestního zákoníku

Podstata žalovaného jednání spočívá v tom, že Úřadem vlády ČR byly propláceny činnosti, které vůbec nebyly provedeny nebo nesouvisely s akcemi konanými v rámci předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009, čímž měla být na majetku České republiky způsobena škoda ve výši 388 mil. Kč.

JUDr. Tomáš Černý

státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.