Tisková zpráva ze dne 20. 10. 2017

20. 10. 2017

Dne 18. 10. 2017 podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze obžalobu na čtyři fyzické osoby pro trestnou činnost daňového charakteru páchanou v letech 2010 – 2011 v souvislosti s pořizováním zboží – materiál s obsahem drahých kovů – z jiného členského státu Evropské unie a jeho následným účelovým přeprodejem v tuzemsku, kterou byla zkrácena daňová povinnost k DPH v rozsahu nejméně 118 mil. Kč. Jednání obviněných je kvalifikovano jako zločin  zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku.

JUDr. Dagmar Pětníková

státní zástupkyně

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.