Tisková zpráva ze dne 19. 1. 2015

19. 1. 2015

Dnešního dne podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze obžalobu na 7 osob, z toho jedna se dopustila trestné činnosti v rámci výkonu funkce soudce, jedna v rámci výkonu funkce státního zástupce, jedna v postavení advokáta, jedna v postavení advokátního koncipienta. Obžaloba byla podána pro úplatkářské trestné činy, konkrétně zločin přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, zločin přijetí úplatku podle §  331 odst. 2, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, zločin podplacení podle § 332 odst. 1 alinea 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, několik přečinů nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 tr. zákoníku a § 333 odst. 2 tr. zákoníku, několik přečinů zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku a přečin vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku.

Obžaloba byla podána pro jednání, při nichž docházelo v průběhu roku 2012 – 2013 k nezákonnému ovlivňování trestních věcí ve prospěch pachatelů trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky. Nezákonné postupy byly doprovázeny žádostí, nabídkou či poskytnutím úplatku.

Jednání obviněných je mimořádně typově závažné, kdy představitelé justice, od nichž se očekává nestranný, odborný a spravedlivý postup ve věcech, které rozhodují v rámci své pravomoci, porušovali zákonná pravidla, a tak porušili zájem státu na řádném výkonu pravomoci úředních osob, který má být v souladu s právním řádem a zájem na řádném, nestranném a zákonem obstarávání věcí obecného zájmu.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.