Tisková zpráva ze dne 18. 1. 2017 k trestní věci obviněné JUDr. Parkanové

18. 1. 2017

Dne 17. 1. 2017 bylo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze doručeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 1. 2017, sp. zn. 5 To 363/2016, kterým bylo zrušeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 16. 9. 2016, sp. zn. 3 T 45/2015, jímž byla státnímu zástupci vrácena k došetření věc, v níž byla podána obžaloba 14. 12. 2015, týkající se nákupu transportních letadel Casa.


Senát Městského soudu v Praze se zcela ztotožnil se stížnostními argumenty státního zástupce, všechny požadavky Obvodního soudu pro Prahu 6 na došetření věci označil za nedůvodné, a „se zřetelem k povážlivosti dosavadního postupu řízení před soudem prvního stupně“ mj. dodal, že na soudu prvního stupně nyní bude, „aby postup směřoval bez dalších  nedůvodných průtahů a procesních peripetií ke konečnému rozhodnutí…“
 
JUDr. Marek Bodlák
ředitel odboru zvlášť závažné hospodářské trestné činnosti
Vrchního státního zastupitelství v Praze  

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.