Tisková zpráva ze dne 18.1.2017 k podnětu na podání stížnosti pro porušení zákona ve věci obž. MUDr. Ratha a spol.

18. 1. 2017

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že podalo v trestní věci  obžalovaného MUDr. Davida Ratha a spol. k rukám ministra spravedlnosti podnět k podání stížnosti pro porušení zákona.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015, jako soudu odvolacího ve věcech vedených u Krajského soudu v Praze byl, dle názoru VSZ v Praze, ve prospěch obviněných porušen zákon.

V obecné rovině je možno sdělit, že v podnětu, podrobně a konkrétně odůvodněném a opřeném o rozhodovací praxi soustavy českých obecných soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, Vrchní státní zastupitelství namítá, že:

– odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru o tom, že Okresním soudem v Ústí nad Labem vydané příkazy k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu dle § 88 trestního řádu a povolení ke sledování osob a věcí dle § 158d trestního řádu jsou nezákonné z důvodu jejich údajného nedostatečného odůvodnění, resp. že jejich odůvodnění jsou pouze obecná,


– odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru o procesní nepoužitelnosti důkazů opatřených na základě těchto příkazů k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, resp. povolení ke sledování osob a věcí, ačkoli tyto důkazy byly opatřeny v souladu se zákonem,

– odvolací soud porušil zásadu předvídatelnosti soudních rozhodnutí, když se svým rozhodnutím odchýlil od dosavadní judikatury i soudní praxe, a to i praxe vlastní,

– odvolací soud nesprávně a v zřejmém rozporu s dosavadní judikaturou Nejvyššího soudu i Ústavního soudu a bez náležitého zdůvodnění aplikoval ve věci zásadu americké právní doktríny tzv. plodů z otráveného stromu.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.