Tisková zpráva ze dne 16. 6. 2020

16. 6. 2020

Dne 12. 6. 2020 podala státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze k Městskému soudu v Praze obžalobu na 14 fyzických osob pro trestnou činnost daňového charakteru páchanou v letech 2013 až 2015 v souvislosti s pořizováním řepkového oleje, určeného na výrobu metylesteru řepkového oleje (tzv. MEŘO), z jiného členského státu Evropské unie a jeho následným účelovým prodejem v České republice přes řetězce obchodních společností, kterou byla zkrácena daňová povinnost k DPH v rozsahu přes 60 milionů Kč. Jednání jednotlivých obviněných je kvalifikováno dle jejich podílu na trestné činnosti jako zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 2 písm. a), odst. 3 trestního zákoníku, resp. dle § 240 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku a dle § 240 odst. 1, 2 písm. a) trestního zákoníku spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku a dále také jako pomoc k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 24 odst. 1 písm. c) trestního zákoníku k § 240 odst. l, 2 písm. a), c) trestního zákoníku.


JUDr. Dagmar Pětníková
státní zástupkyně
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.