Tisková zpráva ze dne 12. 9. 2019

12. 9. 2019

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že dne 27.8.2019 byla u Krajského osudu v Ostravě podána obžaloba na 3 osoby pro zločiny podvod podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, dílem ve stádiu pokusu podle § 21 odst. 1 trestního zákoníku, spáchané ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku,  a dále také na další 3 osoby pro zločin podplacení podle § 332 odst. 1, alinea první, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, spáchaný ve spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku. Citovaných trestných činů se tyto osoby měly dopustit v roce 2013 a dále na přelomu let 2016 a 2017 v souvislosti s trestním řízením vedeným Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci pod sp. zn. 4 VZV 4/2013, vedeném pro  zločin dotační podvod podle § 212 odst. 1, odst. 6 písm. a) tr. zákoníku a pro zločin poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 5 tr. zákoníku.


Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.