Tisková zpráva ze dne 11. 12. 2017

11. 12. 2017

Státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze podala dne 8. 12. 2017 k Městskému soudu v Praze obžalobu na dvě obviněné osoby, které v období let 2007 až 2009 za účelem sjednání bankovních úvěrů a jejich čerpání předkládaly bankovním ústavům zkreslené a nadhodnocené ekonomické údaje s fiktivními finančními obraty na bankovních účtech zastupovaných společností, včetně nepravdivých seznamů pohledávek za zahraničními obchodními partnery, kterými byly poskytnuté bankovní úvěry zajištěny, to vše s úmyslem poskytnuté bankovní úvěry nesplatit, čímž poškozeným bankovním subjektům měly způsobit celkovou škodu ve výši nejméně 698.331.755,15 Kč.

Obviněné osoby se měly ve spolupachatelství dle § 23 trestního zákoníku dopustit zločinu úvěrového podvodu dle § 211 odst. 1, 6 písm. a) trestního zákoníku.


Mgr. Darja Dunajová
státní zástupkyně
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.