Tiskové sdělení ze dne 19. 12. 2018

19. 12. 2018

K četným dotazům žurnalistů na postupy orgánů činných v trestním řízení ve věci obv. Andreje Babiše a spol., mediálně nejčastěji označované jako kauza Čapí hnízdo, s ohledem na zřejmý významný veřejný zájem, považuje Vrchní státní zastupitelství v Praze za nutné podat základní informaci. 
 
Dozor nad postupem policejního orgánu, resp. dozor nad zachováním zákonnosti v dané fázi trestního řízení a provádění některých úkonů podle trestního řádu a zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, vykonává státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze. Vrchní státní zastupitelství v Praze má pozici tzv. dohledového orgánu, který může podle zákona o státním zastupitelství přezkoumat činnost jemu podřízeného státního zastupitelství. Předmětem jakéhokoli dohledového přezkumu může být pouze postup státního zástupce nižšího státního zastupitelství, nikoli policejního orgánu.

Vrchní státní zástupkyně v Praze v návaznosti na předchozí informace iniciovala v říjnu tohoto roku provedení tzv. vnitřního dohledu, tzn. využití vnitřního kontrolního mechanismu vedoucím státním zástupcem v rámci Městského státního zastupitelství v Praze.

Vrchní státní zastupitelství v Praze i vedení Městského státního zastupitelství v Praze se shodli na závěru, že dozorový státní zástupce MSZ v Praze nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně. Na základě těchto zjištění bylo přijato opatření směřující k tomu, aby dozorový státní zástupce byl aktivnější a zajistil tak úplné a rychlé ukončení vyšetřování.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.