Tiskové sdělení k postupům Jana Hrbáčka

1. 2. 2021

Dne 28. 1. 2021 zaslal pan Jan Hrbáček Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze dotazy, které zjevně souvisejí s trestní věcí, v níž vykonává Vrchní státní zastupitelství v Praze dozor nad trestním řízením. S ohledem na předchozí zkušenosti s postupy pana Jana Hrbáčka při prezentaci jeho názorů na webových portálech, kde rovněž probíhá veřejná prezentace obhajoby obviněných osob, přistoupilo Vrchní státní zastupitelství v Praze při vyhodnocení veřejného zájmu na podání informace, k této formě odpovědi.

Dotazy Jana Hrbáčka zaslané Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze dne 28. 1. 2021 v následujícím znění:

„Dobrý den. Rád bych vám vážená paní doktorko s dovolením položil několik otázek. Velmi děkuji za vaši ochotu, otevřenost a rychlou reakci, Jan Hrbáček, reportér serverů Ekonomický deník, Česká justice. Získali jsme prosím pěkně informaci, že jste byla v roce 2018 děkanem, resp. věcně příslušným proděkanem, PF UK v rámci procesu sestavování celkem 14 oborových rad nově schvalovaných doktorských studijních programů nominována do oborové rady trestní právo, kriminalistika, kriminologie. Podle našich informací ale nakonec nominace nebyla proměněna. Proč prosím z jakých důvodů? Kdo konkrétně vás prosím nominoval? Vyplňovala jste kvůli tomu prosím nějaké materiály, formuláře? Musela jste prosím dokládat např. publikace, citace, apod.? Pokud ano, co jste prosím uvedla? Kolik jste prosím publikovala dosud věcí, můžete je prosím vyjmenovat? Můžete prosím potvrdit, že jste později napsala dopis na fakultu, ve kterém dle informací z fakulty zmiňujete prof. Jiřího Jelínka v souvislosti s jakousi vzájemnou animozitou či antipatií? Jaké jsou prosím mezi vámi problémy, můžete je popsat? Někdo z vašeho SZ dozoruje kauzu soudce Sováka. V této kauze je zmiňováno i působení prof. Jelínka na VS Pha. Nevnímala byste prosím váš střet s ním na akademické půdě jako určitý problém ve chvíli, kdy byste kauzu Sovák dozorovala osobně? Pokud nedozorujete kauzu Sovák, kdo ji tedy prosím dozoruje?“

Sdělení vrchní státní zástupkyně:

V květnu 2018 mne oslovilo vedení právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s nabídkou účasti v oborové radě pro trestní právo. Bylo mi ctí podat kladnou odpověď. Poté, kdy mi bylo tlumočeno negativní stanovisko garanta oboru Prof. JUDr. Jiřího Jelínka, CSc., jež se opíralo o jeho osobní negativní vnímání mého výkonu funkce vrchní státní zástupkyně, a kterou po odmítnutí takové námitky ze strany pana děkana fakulty doplnil o námitku formálního nedostatku návrhu (nedostatečně vyplněný formulář), jsem namítaný formální nedostatek odstranila a souhlas s nominací dopisem adresovaným děkanovi fakulty, vzala zpět. Tento můj počin byl odůvodněn snahou o zabránění interpersonálního konfliktu mezi vedením fakulty a Prof. Jiřím Jelínkem. Celou věc jsem tímto považovala a považuji za vyřízenou.
Pana Prof. Jiřího Jelínka znám povšechně coby vedoucího katedry trestního práva, s nímž jsem se několikrát pracovně setkala v legislativních komisích či odborných seminářích. O žádném střetu na akademické půdě, o němž se pan Hrbáček zmiňuje, mi není nic známo. Jakékoli další informace by mohlo panu Hrbáčkovi podat pouze vedení Právnické fakulty.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.