Tiskové prohlášení ze dne 16.5.2013 – vyjádření k napadání postupu JUDr. Jahodové v kauze ŘSD

16. 5. 2013

Vyjádření k napadání postupu JUDr. Jahodové v kauze ŘSD

Vzhledem ke způsobu opakujícího se zpochybňování činnosti státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze JUDr. Jany Jahodové v kauze Ředitelství silnic a dálnic ze strany některých obhájců obviněných osob, pro která jsou využívána některá média, např. časopis Týden č. 20/2013, je na místě informovat, že

–          činnost dozorové státní zástupkyně byla opakovaně přezkoumávána dohledovými prověrkami nadřízeného státního zastupitelství podle § 12d odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., přičemž ve výkonu dozoru nebyla shledána zásadní pochybení,

–          ve věci dozoru kauzy Ředitelství silnic a dálnic byl ke dni 10. 7. 2012 tehdejším vedením VSZ v Praze vykonán i tzv. vnitřní dohled podle § 12d odst. 1 zák. č. 283/1993 Sb., když nebylo shledáno žádné pochybení

–          jen od 29. 3. 2013 VSZ v Praze obdrželo 7 různě pojmenovaných podání obhájce JUDr. Schramhausera, na která je průběžně řádným způsobem reagováno, tento obhájce má požadované informace, přičemž o vyřízení podání vyhodnocených jako podnět k výkonu dohledu bude dále vyrozuměn dohledovým státním zastupitelstvím,

–          předmětem prověřování Generální inspekce bezpečnostních sborů v souvislosti s kauzou ŘSD je podezření z ohrožení utajované informace příslušníky policejního orgánu UOKFK, nikoli pochybení dozorové státní zástupkyně.    

Vedení VSZ v Praze postupuje při plnění kontrolních a řídících oprávnění v souladu s právními předpisy. Ačkoli nelze zpochybnit právo obhajoby zvolit a využívat různé způsoby obrany obviněného klienta, nelze akceptovat napadání dozorové státní zástupkyně cestou nepřesných, spekulativních a manipulativně formulovaných mediálních výstupů.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Adam Bašný

náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze

Mgr. Radim Daňhel

ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.