Tiskové prohlášení vrchní státní zástupkyně v Praze k článku „Bradáčová kárala policii. Narazila.“ ze dne 8.1.2014

18. 1. 2014

Vrchní státní zástupkyně v Praze jako reakci na článek uveřejněný v Lidových novinách nazvaný „Bradáčová kárala policii. Narazila.“ sděluje, že se doposud nemohla k závěrům kontroly prováděné Policejním prezidiem na vytypovaném vzorku spisů, s nimiž nebyli státní zástupci v souladu se zákonem seznámeni, vyjádřit, neboť tyto závěry jí doposud nebyly sděleny. Na její dopis z jara loňského roku doposud Policejní prezidium nereagovalo, a to i přesto, že v mezidobí upozornila dalším dopisem na pochybení v konkrétních věcech. Co se týče prověrky, o níž se článek zmiňuje ve vztahu k Nejvyššímu státnímu zastupitelství, tato se vztahovala pouze k výkonu působnosti státních zástupců ve věcech, v nichž bylo státní zastupitelství činné, tedy se nemohlo jednat o trestní věci, které vrchní státní zástupkyně ve své kritice zmiňovala. Pro vysvětlení – poukazovala na věci, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení, a ani s nimi nebyli státní zástupci jiným způsobem seznámeni. Vrchní státní zástupkyně pro Lidové noviny věc nekomentovala z důvodu zachování korektnosti, kdy za situace, že nebyla s výsledky kontroly doposud seznámena a tyto nebyly ani veřejně prezentovány panem policejním prezidentem, byla by jakákoli její reakce neadekvátní.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.