Tisková zpráva ze dne 9. 3. 2022

9. 3. 2022

Dne 7. 3. 2022 schválil Městský soud v Praze dohodu o vině a trestu, kterou státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze uzavřel dne 3. 11. 2021 s obviněným Janem Baláčem, M. Phil. v trestní věci týkající se pletich v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ zadavatele Ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě této dohody byl Jan Baláč, M. Phil. uznán vinným ze spáchání zločinu pletich při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži podle § 257 odst. 1 písm. b), odst. 3 písm. b) trestního zákoníku a přípravy zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 20 odst. 1 trestního zákoníku k § 329 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání 2 let, jehož výkon mu byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání 3 let, peněžitý trest v celkové výši 500 000 Kč a trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce ve státní správě na dobu 5 let.
Rozsudek je pravomocný.

Mgr. Zdeněk Matula
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.