Tisková zpráva ze dne 8. 8. 2022 Vyšetřování válečných trestných činů v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině

8. 8. 2022

V souvislosti s trestním řízením vedeném pro podezření ze spáchání zločinu použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle ustanovení § 411 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a), b) trestního zákoníku, byl dnešního zpřístupněn interaktivní on-line dotazník, prostřednictvím kterého lze policejnímu orgánu Národní centrále proti organizovanému zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky předat poznatky či informace k válečným trestným činům, které byly spáchány některou ze stran zapojených do válečného konfliktu na Ukrajině.

Dotazník je k dispozici na internetových stránkách Policie České republiky oznameni.policie.cz ve čtyřech jazykových mutacích, a to v češtině, angličtině, ukrajinštině a ruštině. Vyplnění on-line dotazníku je zcela dobrovolné.

Cílem dotazníku je zajistit veškeré dostupné důkazy o válečných trestných činech probíhající války na Ukrajině prostřednictvím svědků a obětí, kteří hledají ochranu před válkou na území České republiky. V on-line dotazníku je možno přímo označit na mapě konkrétní místo, čas a typ události s uvedením informací k pachateli a zda oznamovatel disponuje fotografiemi či video záznamy oznamované události.

Poskytnuté informace budou policejním orgánem vyhodnoceny, přičemž tyto informace mohou být klíčové pro objasnění válečných trestných činů, pro identifikování pachatelů a pro jejich trestní stíhání v souladu s tzv. univerzální jurisdikcí.

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.