Tisková zpráva ze dne 8. 4. 2016

8. 4. 2016

S ohledem na aktuální veřejnou diskusi, prohlášení některých státních představitelů a projevy občanské společnosti týkající se jednání příslušníků ozbrojených složek při návštěvě delegace Čínské lidové republiky v Praze považuje Vrchní státní zastupitelství v Praze s ohledem na existující veřejný zájem za důležité informovat, že na základě monitoringu médií náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze již dne 30. března 2016 vydal cestou příslušných orgánů pokyn k řádnému a úplnému prověření podezření z možného spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby některými příslušníky bezpečnostních složek, příp. jiných osob, v souvislosti s (údajnou) ochranou delegace vedení Čínské lidové republiky, neboť z různých zdrojů vyplývá podezření, že některé osoby prokazující se jako příslušníci Policie České republiky mohly pod záminkou bezpečnostních opatření mimo jiné zamezovat svobodnému a nenásilnému vyjadřování osobního názoru některých občanů a dalších ústavně garantovaných práv. 

JUDr. Adam Bašný
náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.