Tisková zpráva ze dne 7.8. 2013 – soudní přezkum správního rozhodnutí o uložení pokuty VSZ v Praze za zveřejnění platů zaměstnanců

7. 8. 2013

Vrchní státní zastupitelství v Praze sděluje, že podalo v zákonné lhůtě soudně-správní žalobu proti pravomocnému rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů o uložení pokuty za zveřejnění platů zaměstnanců. Současně bylo soudu navrženo přiznání odkladného účinku této žalobě, tedy odklad zaplacení uložené pokuty do pravomocného rozhodnutí soudu.  

Správní soud po zahájení řízení vyhověl návrhu VSZ v Praze a podané žalobě přiznal odkladný účinek. Vrchní státní zastupitelství v Praze tedy do konečného rozhodnutí soudu nemusí zaplatit pokutu uloženou úřadem.

Další řízení před správním soudem bylo přerušeno do rozhodnutí rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu, který by se měl vyjádřit k budoucí obecné praxi v posuzované otázce.


Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D.

ředitel odboru analytického a legislativního

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.