Tisková zpráva ze dne 6. 11. 2019

6. 11. 2019

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že dne 15.10.2019 bylo vydáno  ze strany policejního orgánu GIBS usnesení o odložení podle § 159a odst. 1 tr. řádu, které se týkalo případu postupu příslušníků Celní správy ČR v souvislosti s trestním řízením vedeném pro daňovou trestnou činnost, a to podáním žádosti o součinnost při sledování osob a věcí adresovanou Armádě ČR, která byla poté skutečně poskytnuta.
V průběhu vedeného prověřování, provedeného rovněž ve spolupráci s Vojenskou policií, byly obstarány takové konkrétní důkazy, a to jednak listinné materiály, ale i výpovědi osob zejména z řad příslušníků Celní správy ČR a Armády ČR, na základě nichž byl přijat závěr, že jednáním příslušníků Celní správy ČR nebyly naplněny obligatorní znaky žádného trestného činu, kdy tito nejednali v úmyslu obstarat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch anebo způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu, když pro vlastní postup příslušníků Celní správy ČR v trestním řízení, jímž byl sledován legitimní cíl uvedený v ust. § 1 odst. 1 tr. řádu, bylo zjevně použito nezpůsobilého prostředku pro jeho naplnění.
Uvedené rozhodnutí policejního orgánu GIBS bylo přezkoumáno, včetně předloženého spisového materiálu a jako takové bylo po věcné i formální stránce akceptováno.

Dále státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že téhož dne bylo na Vrchní státní zastupitelství v Praze doručeno opatření policejního orgánu GIBS ze dne 15.10.2019, jímž byla podle § 159a odst. 1 písm. b) tr. řádu příslušnému služebnímu orgánu ke kázeňskému projednání podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, odevzdána věc podezření ze spáchání kázeňského přestupku celkem 4 osob vojáků z povolání, a to pro jednání, jímž jako zástupci Armády ČR rozhodli o provedení žádosti příslušníků Celní správy ČR o součinnost při sledování sob a věci podle § 158d odst. 2 tr. řádu.
Pokud jde o toto opatření, pak ze strany dozorového státního zástupce Vrchního státní zastupitelství v Praze bylo po věcné stránce akceptováno.


Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

O cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo aby se uložila Vaše volba v tomto okně. Cookies také využívají různé marketingové nástroje za účelem personalizace reklamy či analýzy zájmů uživatele.

Nutné pro funkci

Tyto cookies jsou potřeba pro správnou funkci tohoto webu.

NázevPopis
pll_languagePoužíváme k udržení informace o jazyku.
cookie_cnsntPoužíváme k uložení nastavení soukromí.
wordpress_, wordpress_logged_in_Používáme k identifikaci přihlášeného uživatele.

Sledování návštěvnosti

Pro sledování návštěvnosti používáme nástroje poskytované třetími stranami. Veškerá nasbíraná data jsou anonymizována, vaše osobní údaje sbírány nejsou.

NázevPopis
Google AnalyticsTento nástroj používáme k vyhodnocování návštěvnosti našeho webu. Nastavuje cookies, podle kterých od sebe rozeznává uživatele, a to bez jejich přímé identifikace.
Souhlasím