Tisková zpráva ze dne 5. 4. 2016

5. 4. 2016

Vrchní státní zastupitelství v Praze vyhodnotilo dotaz redaktora Karla Hrubeše, reportéra MF Dnes, zaslaný Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze dne 4. 4. 2016, ke spolupráci daňového specialisty Ing. Jiřího Žežulky s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze, jakožto dotaz obecný, zasluhující zveřejnění reakce úřadu. 


Dotaz redaktora Hrubeše

„Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda VSZ nespatřuje střet zájmů v práci pana Jiřího Žežulky. Podle mých informací pracuje na VSZ v Praze coby analytik pod panem Pavlem Málkem a současně v poradenské firmě Apogeo. Zároveň před úřady zastupuje několik společností podezřelých z trestné činnosti v oblasti finanční kriminality v takzvaném daňovém řízení. Jednou tak před úřady vystupule coby analytik VSZ, jindy coby zástupce daňového subjektu.
Děkuji za brzkou odpověď,

Karel Hrubeš
reportér MF DNES“

Odpověď Vrchního státního zastupitelství v Praze


Vážený pane redaktore,

k Vašemu dotazu mohu sdělit následující:

Vaše informace jsou zčásti nepravdivé a zcela zřejmě spekulativní. Mohu potvrdit, že Ing. Jiří Žežulka skutečně pro Vrchní státní zastupitelství v Praze pracuje.

Musím však uvést na pravou míru Vaše nepřesné informace, není zařazen na Netrestním a analytickém odboru, jehož jsem ředitelem. Ing. Žežulka poskytuje Vrchnímu státnímu zastupitelství poradenství v rozsahu cca 50 hodin měsíčně. Jeho činnost spočívá v expertní činnosti na úseku odborných obecných analýz ke specifikaci závažné trestné činnosti. Ing Jiří Žežulka při svém nástupu do pracovního poměru na VSZ v Praze samozřejmě informoval o svých dalších pracovních poměrech, včetně smluvního vztahu ke společnosti Apogeo. V rámci své činnosti pro společnost Apogeo se zabývá prevencí daňových sporů, tedy zpracováním stanovisek k posouzení hospodářských transakcí z pohledu potenciálního důkazního řízení vedeného před správcem daně, případně vede na základě zmocnění jednání se správci daně ve věci daňových subjektů, u kterých probíhá daňová kontrola. Při výkonu své činnosti mimo státní zastupitelství je jeho povinností zachovávat mlčenlivost, která mu byla uložena daňovým řádem z titulu ukončeného poměru státní služby u Finanční správy ČR, stejně pak mlčenlivostí vyplývající z pracovněprávního poměru ke státnímu zastupitelství, a konečně i zákonnou mlčenlivostí vyplývající ze zákona o daňovém poradenství. Ze stručně uvedených zákonných limitů tedy jednoznačně vyplývá, že ke konfliktu zájmů, který ve svém dotazu presumujete, dojít nemůže.

Zde je však nutno zdůraznit, že se nezakládá na pravdě ani Vaše tvrzení, o tom že Ing. Žežulka vystupuje při jednání před státními úřady za Vrchní státní zastupitelství v Praze jako jeho zástupce. Ing. Žežulka při plnění svých pracovních úkolů pouze poskytuje odborný ekonomický servis dozorovým státním zástupcům, spočívající v identifikaci a přesném popisu jednání, které porušuje daňové předpisy.

Ing. Žežulka patří dlouhodobě (a to nejméně od roku 2011) mezi nejlepší odborníky na daňové právo v České republice. Pouze takto odborně fundované osoby jsou schopny přesně identifikovat a popsat jednání, která mohou ve svých důsledcích významně poškozovat ekonomické zájmy České republiky. Rovněž pouze takto odborně zdatné osoby mohou orgánům činným v trestním řízení poskytnout ekonomické poradenství v oblasti daní a daňové správy, které efektivně přispívá k odhalování a objasňování té nejzávažnější hospodářské trestné činnosti.

Je nebo mělo by být samozřejmou snahou každého subjektu tedy i státu v co nejširší míře využít znalosti kvalifikovaných odborníků na danou oblast. Je pak tedy pouze otázkou zabezpečení ochrany informací, se kterými se daný odborník seznamuje, před neoprávněným zneužitím. V případě všech odborných pracovníků, tedy nejen u jmenovaného, je tato povinnost ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze zcela splněna.

S pozdravem


Mgr. Bc. Pavel Málek, Ph.D.                                            JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
ředitel odboru netrestního a analytického                   vrchní státní zástupkyně v Praze
Vrchní státní zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.