Tisková zpráva ze dne 4. 11. 2016

4. 11. 2016

S ohledem na zjištěné opakující se nesprávné postupy policejních orgánů a následně i státních zástupců v obvodu působnosti Vrchního státního zastupitelství v Praze vydala vrchní státní zástupkyně v Praze pokyn ke zpracování interního analytického materiálu nazvaného „Zvýšená ochrana novinářů při ochraně zdroje ve vztahu k úkonům dle § 88 a 88a tr. řádu“. Analýza byla vydána jako metodický materiál, který má sjednotit postup podřízených státních zastupitelství s cílem, aby nedocházelo k nedůvodným zásahům do práv osob vystupujících v trestním řízení. Metodika vychází výlučně z dosavadní judikatury Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva. Státním zástupcům byl materiál předložen jako interní pracovní pomůcka, která má pomoci k nastavení jednotných postupů, jež by se neodchylovaly od závěrů vysokých soudních institucí a nezasahovaly do práv, která garantuje novinářům český právní řád.


JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.