Tisková zpráva ze dne 23. 3. 2017

23. 3. 2017

Vzhledem k některým zkresleným informacím a navazujícím výrokům v mediálním prostoru v minulých dnech na adresu činnosti státního zastupitelství považuje Vrchní státní zastupitelství v Praze za nutné informovat, že podání členů parlamentní vyšetřovací komise k reorganizaci specializovaných policejních útvarů směřovalo proti státnímu zástupci VSZ v Olomouci Mgr. P. Šeredovi pro jednání spočívající v předání dokumentů nikoli mimo orgány činné v trestním řízení. Po řádném a úplném vyhodnocení podání nebylo zjištěno podezření z jakéhokoli trestného činu a následně bylo z úřední povinnosti postoupeno nadřízeným funkcionářům k vyhodnocení z hlediska případné odpovědnosti za kárné provinění.

Trestní řízení ve věcech úniků informací, resp. dokumentů policejních orgánů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Generální inspekce bezpečnostních sborů, osobám působícím mimo orgány činné v trestním řízení stále pod dozorem státního zástupce VSZ v Praze pokračuje.

Státní zastupitelství je povinno konat na základě právního řádu a konkrétních zjištěných skutečností, a to bez ohledu na jakékoli jiné zájmy.


JUDr. Adam Bašný
náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze 

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.