Tisková zpráva ze dne 20. 8. 2012 – jmenování JUDr. Bašného do funkce náměstka VSZ

20. 8. 2012

Praha, 20. 8. 2012

     Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., dne 20. 8. 2012 vyhověl návrhu vrchní státní zástupkyně v Praze JUDr. Lenky Bradáčové, Ph.D., a jmenoval JUDr. Adama Bašného do funkce náměstka vrchní státní zástupkyně v Praze.

      JUDr. Adam Bašný začal své profesní působení v soustavě státního zastupitelství v roce 2002 jako právní čekatel MSZ v Praze, v roce 2005 byl jmenován státním zástupcem OSZ pro Prahu 5, v roce 2006 absolvoval stáže na mezinárodním odboru a odboru trestního řízení na Nejvyšším státním zastupitelství a v době od září roku 2006 do června roku 2011 působil jako státní zástupce KSZ v Ústí nad Labem, po tři roky ve funkci vedoucího liberecké pobočky KSZ v Ústí nad Labem. Od července roku 2011 do srpna roku 2012 působil jako mezinárodní prokurátor mise EULEX v Kosovu.

     Adam Bašný se specializuje na ekonomickou a finanční kriminalitu, organizovaný zločin, korupci a kriminalitu veřejných činitelů. Vedle své hlavní profesní činnosti státního zástupce byl A. Bašný např. členem Pracovní skupiny pro boj proti korupci, OECD, v rámci které se podílel na hodnocení implementace konvence o potírání podplácení zahraničních veřejných činitelů, absolvoval studijní program Ministerstva zahraničí USA na téma Transparentnost a odpovědnost a přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy předmět Korupce a veřejná moc.

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.