Tisková zpráva ze dne 19. 8. 2015

19. 8. 2015

Dnešního dne byl Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze doručen dotaz ČTK, kterým byla s odkazem na dnešní vydání Mladé fronty DNES požadována informace, „zda a kdy se na Vrchní státní zastupitelství v Praze dostaví pan Čadek podat nějaké důkazy v kauze údajných úplatků kolem České pošty“.

K tomuto dotazu sděluje státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Mgr. Zdeněk Matula následující:

Podezření z přečinu nepřímého úplatkářství podle § 333 odst. 1 trestního zákoníku, resp. podle § 333 odst. 2 trestního zákoníku, v souvislosti s řešením údajné pohledávky podnikatelského subjektu vůči České poště, s.p.  prověřuje policejní orgán Policie ČR, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, který ve věci shromažďuje veškeré důkazy. Pana Čadka jsem proto včerejšího dne vyzval, aby důkazy, o nichž hovoří v médiích, předal tomuto policejnímu útvaru.

Mgr. Zdeněk Matula

státní zástupce

Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.