Tisková zpráva ze dne 19. 6. 2018

19. 7. 2018

Státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze sděluje, že v tr. věci bývalého příslušníka Policie ČR, tehdejšího ÚOOZ, SKPV, na něhož byla podána obžaloba pro přečin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, jehož se měl dopustit vyzrazením informací z trestního řízení, neshledalo podmínky pro podání dovolání do rozhodnutí Krajského soudu v Praze ze dne 30.4.2018, jímž byl obžalovaný obžaloby zproštěn. 

Krajský soud v Praze i přes zprošťující výrok potvrdil, že obžalovaný svým jednáním naplnil všechny znaky trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku tak, jak byl popsán v obžalobě státního zástupce. Krajský soud současně shledal, že obžalovaný nejednal ve veřejném zájmu ve smyslu ust. § 8d odst. 1 tr. řádu, pokud o své vůli zveřejnil prostřednictvím rozhovoru pro televizní pořad informace o osobě policejního prezidenta, které soud současně neshledal nepravdivými. 

Krajský soud v Praze opřel své rozhodnutí o ustanovení § 12 odst. 2 tr. zákoníku, tedy užil při hodnocení typové nebezpečnosti činu zásadu subsidiarity trestní represe a přijal závěr, že i přesto, že čin obžalovaného vykazuje formálně znaky trestného činu, je namístě vzhledem ke společenské a politické situaci, kterou vyvolala reforma útvarů s celorepublikovou působností (ÚOOZ a ÚOKFK) sankcionovat jednání mimo trestní řízení, tedy v řízení kázeňském.

Mgr. Pavel Prygl
státní zástupce
Vrchního státního zastupitelství v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.