Tisková zpráva ze dne 15. 5. 2017

15. 5. 2017

S ohledem na některá nepřesná a zkreslující mediální sdělení ohledně výzvy VSZ v Praze (viz níže), která tuto hodnotí jako nepřípustný zásah do  svobody médií, považujeme za nutné informovat, že státní zástupce postupuje podle zákona opírajíc se o konstantní judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, nálezy  Ústavního soudu a  v neposlední řadě o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze 5 To 20/2016. 

Vrchní statní zastupitelství plně respektuje význam svobodných médii pro fungování demokratického právního státu a právo na přístup k informaci přesto bylo  již opakovaně i v minulosti nuceno v obdobné procesní situaci (vazební řízení) přijmout opatření k ochraně další významné hodnoty, kterou představuje právo na fair proces a naplnění účelu trestního řízení.


Vedení Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.
vrchní státní zástupkyně v Praze

JUDr. Adam Bašný
náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze

Souhlas s používáním cookies

Cookies jsou malé soubory, do kterých webové stránky mohou ukládat informace o Vaší aktivitě a preferencích. Používají se například k tomu, aby si prohlížeč zapamatoval Vaše přihlášení nebo k zapamatování Vašich aktivit v otevřených oknech s prezentací portálu verejnazaloba.cz.

Více informací o cookies viz https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Technické cookies

Technické cookies umožňují provoz základních funkcí webu, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webové stránky.

K ukládání technických cookies zajišťujících správnou funkci portálu verejnazaloba.cz do koncového zařízení jeho návštěvníků není ve smyslu ustanovení § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), třeba souhlas subjektu údajů, resp. „účastníka“ ve smyslu uvedeného zákona.

Analytické cookies

Analytické cookies pomáhají provozovateli stránek pochopit, jak návštěvníci stránek stránku používají, aby mohl stránky optimalizovat a nabídnout jim lepší zkušenost. Veškerá data se sbírají anonymně a není možné je spojit s konkrétní osobou.